Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

courtney97
16:42
4558 0244 500
Reposted byquotezMirrrr96
courtney97
16:38
Reposted frombluuu bluuu viachociazraz chociazraz
courtney97
16:30
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viainfrezja infrezja
courtney97
16:24
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viawithoutadoubt withoutadoubt
courtney97
16:23
3806 8a4a
Reposted fromkatalama katalama viainfrezja infrezja
courtney97
16:20
2679 b040
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIzzy721 Izzy721
courtney97
16:20
0481 e769
courtney97
16:20
2301 4dad
courtney97
16:05
courtney97
16:03
this is love
Reposted fromweightless weightless viakruxx kruxx
courtney97
12:28

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiebieskomi niebieskomi

July 07 2015

21:19
courtney97
21:17
courtney97
21:13
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianiebieskomi niebieskomi

July 06 2015

courtney97
20:45
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viasunday sunday
courtney97
20:45
1394 b0d2
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaadaaa93 adaaa93
courtney97
20:45
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viapluviophile pluviophile
courtney97
20:44
courtney97
20:43
9888 43cb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianatelle natelle
courtney97
20:42
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl